اخبار محصول

 • گلایفوسیت و گلوفوسینات، دو علف کش با هم مقایسه شدند.

  1. روش های مختلف عمل گلایفوسیت یک علف کش بیوسیدال سیستمیک با طیف وسیع است که از طریق ساقه و برگ به زیرزمین منتقل می شود.گلوفوسینات آمونیوم یک علف کش از نوع هدایت غیرانتخابی اسید فسفونیک است.با مهار عمل گلوتامات سنتاز، یک ماده مهم...
  ادامه مطلب
 • ویژگی امامکتین بنزوات و ایندوکساکارب چیست؟

  ویژگی امامکتین بنزوات و ایندوکساکارب چیست؟

  تابستان و پاییز فصل شیوع آفات زیاد است.آنها به سرعت تکثیر می شوند و آسیب جدی ایجاد می کنند.هنگامی که پیشگیری و کنترل صورت نگیرد، تلفات جدی به خصوص کرم ارتشی چغندر، Spodoptera litura، Spodoptera frugiperda، Plutell...
  ادامه مطلب